Head Office Address

Display #
Name Position Phone Fax
አቶ ነብዩ ሳሙኤል የዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት ሀላፊ 0116629843
አቶ ዘመዴ ተፈራ የህግ ማስከበር ሥራዎች ዘርፍ ም/ዋ/ዳይሬክተር 011-6-673936
አቶ ተስፋዬ ቱሉ የጉምሩክ ፕሮግራም ልማትና ድጋፍ ስራዎች ዘርፍ ም/ዋ/ዳይሬክተር 0116629857 0116629859
አቶ የሀገር ዉስጥ ታክስ ፕሮግራም ልማትና ድጋፍ ሥራዎች ዘርፍ ም/ዋ/ዳይሬከተር 0116629881 011-6629866
አቶ አብርሃም ንጉሴ ሞደርናይዜሽንና ኮርፖሬት ዘርፍ ም/ዋ/ዳይሬክተር 0116-62 98 86
ወ/ሮ ሕይወት ሐዱሽ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629813
አቶ ሙዘሚል ሳኒ የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629877/79/80
ወ/ሮ ሃመረ ታደገ አለም አቀፍ ግኑኝነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
አቶ ጋይም ይብራህ ጉምሩክ አሰራር ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6629884/72/62
አቶ ፍቃዱ በቀለ ዋጋ ትመናና ታሪፍ ምደባ አሰራርና ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6629837/38
አቶ ደረጀ መኮንን ታክስ ኦዲት አሰራርና ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6629847 0116-62 98 48
ወ/ሮ አባይነሽ አባተ ግብር አወሳሰንና አሰባሰብ አሰራር ፕሮግራም ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629809 0114669318
አቶ ግርማ ታፈሰ የፌደራል አገር ውስጥ ታክስ ቅ/ጽ/ቤቶች ድ/ክ/ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-612042 011-6673530
አቶ አትክልቲ ገ/እግዚያብሔር የአዲስ አበባ ቅ/ጽ/ቤ/ድ/ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-8-694885/011-8-332266
አቶ ደበሌ ቀበታ የጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች ድጋፍና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629902/011-8-697704
አቶ ባህሩ አወል የገቢ ሂሳቦች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-629894/56 011-6-629892
አቶ ዮሴፍ ሽፈራው የደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-6-673970 0116-62 98 42
አቶ ይበልጣል የኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት ም/ዳይሬክተር 011-8-699803/011-6-673941
አቶ ዮሴፍ እብሬ የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 0118625539
አቶ ጨርቆስ ተጫኔ ድንበር አስተዳደርና ኮንትሮባንድ ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 011-8-693734
Visitors: Yesterday 51 | This week 66 | This month 362 | Total 431216

We have 221 guests and no members online