በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
51_2010_ተመላሾች_የሚስተናገዱበት_መመሪያ.pdf
11 Months Ago
119-2008 የእቃ ፍተሻ መመሪያ .pdf
2 Years Ago
116-2008 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት የሚገቡበት ሁኔታ.pdf
2 Years Ago
111.2008 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን.pdf
2 Years Ago
99 2006 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ.pdf
2 Years Ago
94 2006 የገቢ እቃዎች የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ.pdf
2 Years Ago
76 2004 የ40-2002 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
72 2004 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ (1).pdf
2 Years Ago
72 2004 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ.pdf
2 Years Ago
69.2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነት.pdf
2 Years Ago
64.2003 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉመሩክ አስተላላፊዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች (1).pdf
2 Years Ago
64.2003 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉመሩክ አስተላላፊዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች.pdf
2 Years Ago
58 2003 የእቃ ፍተሻ አፈጻጸም (1).pdf
2 Years Ago
58 2003 የእቃ ፍተሻ አፈጻጸም.pdf
2 Years Ago
56.2003 በጉምሩክ ቁጥጥር ስር ስላሉ እቃዎች አወጋገድ.pdf
2 Years Ago
54.2003 ለቱሪዝም ለባህል ልውውጥ በግዚያዊነት የሚገቡ.pdf
2 Years Ago
50.2003 ህገ ወጥ እቃዎች በሚያጓጉዙ ባለቤቶች አስተዳደራዊ.pdf
2 Years Ago
47.2003 ህገ ወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝ.pdf
2 Years Ago
46 2002 የጉምሩ ወንጀሎች አስተዳደራዊ ውሳኔ መስጠት.pdf
2 Years Ago
45 2002 የአቤቱታ አጣሪ ቡደን ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}