በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
52-2003 ማሻሻያው.pdf
2 Years Ago
47.2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
31.2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
2 Years Ago
23.1997 እና ማሻሻያ 28.1998 መመሪያ ቁ. የሽልማት ዕቃዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
7-1996 በልዩ መብት የግል መገልገያ ዕቃ ስለሚገባበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
5.2007 መመሪያ ቁ. የጠረፍ ንግድ በንግድ ሚኒስቶር የወጣ.pdf
2 Years Ago
004-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
2 Years Ago
3.1996 መመሪያ ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት.pdf
2 Years Ago
118-2008 የጉምሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም.pdf
2 Years Ago
112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
169-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤትን አሰራር ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
167-2012 የጉምሩክ ዕቃ አወጋገድ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
166-2012 - ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
164 - 2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
160 2012.pdf
2 Years Ago
160 - 2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
159 - 2011 -የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የሚፈጸምበትን ዕቃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
158-2011 - የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}