በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
Archived Directives
11 Months Ago
MoF Directives
11 Months Ago
Documents
36 2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
3 Years Ago
37.2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት.pdf
3 Years Ago
41, 2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርአት ስለሚፈጽሙ.pdf
2 Years Ago
107-2007 -የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ አጠቃቀም ዝርዝርመመሪያ.pdf
2 Years Ago
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
2 Years Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
155-2011 - የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
154-2011 - የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
156-2011 - በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
157-2011 - ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነ-ስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
158-2011 መሸጋገሪያ ድንጋጌ.pdf
2 Years Ago
158-2011 - የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
159 - 2011 -የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የሚፈጸምበትን ዕቃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
160 - 2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
160 2012.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}