በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
127-2009 ላይ የተደረገ ማስተካከያ .pdf
2 Years Ago
115-2008 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት መመሪያ ቁጥር.pdf
2 Years Ago
113-2008 አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ የአሰራር መመሪያ ቁ.91.2006 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
110-2008 የደረሰኝ ህትመት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አጠቃቀም፣ አወጋገድና ቁጥጥር.pdf
2 Years Ago
102 2007 የገቢ ግብር ነጻ መብቶች መመሪያ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
91 2006 የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
2 Years Ago
55 2003 የታክስ ግዴታን ስለመወጣት የሚሰጡ ክሊራንስ.pdf
2 Years Ago
34-2001 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ.pdf
2 Years Ago
30 2001 የግብርና ታክስ የክፍያ ግዜ ስምምነት.pdf
2 Years Ago
21 2001 የገቢ ግብር ነጻ መብቶች አፈጻጸም.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}