በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ.pdf
2 Years Ago
Proc No. 351-2003 Higher Education.pdf
2 Years Ago
የወጪ መጋራት ግዴታቸውን ለተወጡ ክሊራንስ አሰጣጥን በተመለከተ የወጣ ሰርኩላር.pdf
2 Years Ago
ግዴታቸውን በአገልግሎት የተወጡ የሚስተናገዱበት የቅ.ፅ.ቤቶች ድልድል-የውጭ መጋራት አፈፃጸም ዝርዝር ማብራሪያ.pdf
2 Years Ago
95 2006-የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋምያና አሰራር ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
49 2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት.pdf
2 Years Ago
45 2002 የአቤቱታ አጣሪ ቡደን ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
2 Years Ago
35 2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
29 2001 ግብርና ታክስን በግምት ስለመወሰን.pdf
2 Years Ago
ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}