በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

በታክስ ክሊራንስ ጥያቄ በቅድሚያ ኦዲት መደረግ ያለባቸዉና የሌለባቸዉ ግብር ከፋዮችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf

Info Download (1.5 MB)
0 Comments