በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

የታክስ ዉሳኔ ቅሬታ አጣሪ የሥራ ክፍልን ለማቋቋምና አሰርሩን ለመወሰን የወጣ መመሪያ(directive).pdf

Info Download (2.5 MB)
0 Comments