ልዩ ልዩ ቅፆች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
Archive
2 Years Ago
Documents
Individual taxpayer’s Registration_Form. /የግለሰብ ግብር ከፋይ መመዝገቢያ ቅጽ
1 Year Ago
Citizens Abroad / Fingerprints of the applicant /የግብር ከፋይ አመልካች ጣት አሻራ
1 Year Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ለውጪ አገርና ለአገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ ዕቃዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች ሰንጠረዥ.pdf
2 Years Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ምርቶችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለና በወሩ ምርት ለማምረት ጥቅም ላይ ባልዋለ ጥሬ ዕቃ ላይ የተከፈለ ኤክሳይስ ታክስ መጠን ዝርዝር መረጃ.pdf
2 Years Ago
በወሩ ከፋብሪካ የወጡ ዕቃዎችን ለማምረት ጥቅም ላይ በዋለ ግብዓት ላይ የተከፈለ በወሩ የሚቀናነስ ኤክሳይስ ታክስ ዝርዝር መረጃ.pdf
2 Years Ago
የማስታወቂያ ቅፅ ማጠቃለያ የእንግሊዘኛው ትርጉም.pdf
2 Years Ago
የታክስ ከፋዮች ምዝገባ መረጃ ወቅታዊ ማድረጊያ ቅፅ..pdf
2 Years Ago
የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ መዋጮ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
የደረሰኞች ሕትመት መጠየቂያና መፍቀጃ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
የወጪ መጋራት ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
የአገር ውስጥ ግብር ኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ማዘዣ.pdf
2 Years Ago
የታክስ ከፋዮች መረጃ ማሰባሰቢያ ቅፅ (ድርጅት).pdf
2 Years Ago
የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ.pdf
2 Years Ago
የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
የስራ ግብር ክፍያ ማስታወቂያ ቅፅ (ለቀጣሪዎች).pdf
2 Years Ago
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነሰ ግብር ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
ኤክሳይዝ ታክስ ማሳወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
አገልግሎት መጠየቅያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
ንግድ ትርፍ ግብር ላይ የጋራ ገቢ ክፍፍል ለማስላት በየክልሉ ለድርጅቱ ሰራተኞች የወጣ በታክስ ከፋዩ ተሞልቶ የሚቀርብ መረጃ ማቅረቢያ ቅፅ-1.pdf
2 Years Ago
በገዥው ተይዞ የሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
በገዢ የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ቅፅ.pdf
2 Years Ago
Schedule D Withholding Tax Declaration on Royalities,Tec. serv. ,Dividend,Interest etc.pdf
2 Years Ago
Business Income Tax Declaration-With Annex.pdf
2 Years Ago
Balance Sheet and Annexes forms.pdf
2 Years Ago
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የምስክር ወረቀት ለመመለስ የሚቀርብ ማመልከቻ.pdf
4 Years Ago
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የምስክር ወረቀት ለመመለስ የሚቀርብ ማመልከቻ (2).pdf
4 Years Ago
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ሠርተፊኬት ሲጠፋ የሚቀርብ ማመልከቻ.pdf
4 Years Ago
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ለዉጥ የሚቀርብ ማመልከቻ.pdf
4 Years Ago
ለገቢ ግብር የቅድሚያ ክፍያ ተመላሽ መጠየቂያ ቅፅ.pdf
4 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}