Asset Publisher

ዜና

  • የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ለወሎ ዩኒቨርስቲ የተለያዩ ድጋፎችን አደረጉ Wed, 4 Jan 2023
የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ለወሎ ዩኒቨርስቲ የተለያዩ ድጋፎችን አደረጉ
  • የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ለኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸውን ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረጉ Wed, 4 Jan 2023
የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ለኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸውን ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረጉ
  • ‹‹የተመዘገበው ውጤት ሀገርን ያኮራ ነው›› -ወ/ሮ ዓይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር) Wed, 4 Jan 2023
‹‹የተመዘገበው ውጤት ሀገርን ያኮራ ነው›› -ወ/ሮ ዓይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር)

Most Viewed Assets

በብዛት የተነበቡ ዜናዎች

  • "ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ህግን በማክበርና የልዕቀት ማዕከል በመሆን አርአያ ሊሆኑ ይገባል" የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው Fri, 29 Oct 2021
"ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የታክስ ህግን በማክበርና የልዕቀት ማዕከል በመሆን አርአያ ሊሆኑ ይገባል" የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው
  • "የሀገራችንን ኢኮኖሚ በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በሚደረገው ጥረት የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ያላቸው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ለአፍታም ቢሆን ሳናሸልብ ተግተን እንሰራለን " ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር) Wed, 4 Jan 2023
"የሀገራችንን ኢኮኖሚ በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በሚደረገው ጥረት የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽን ያላቸው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ለአፍታም ቢሆን ሳናሸልብ ተግተን እንሰራለን " ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ (የገቢዎች ሚኒስትር)