በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

MoF - የመመሪያ ቁጥር 27-2002 ማሻሻያ (በገዢው ተይዞ ስለሚከፈል ተ.ዕ.ታ አፈፃፀም ወጥቶ የነበረውን መመሪያ).pdf

Info Download (402 KB)
0 Comments