ከደንብ አዋጅና መመሪያዎች ዉጭ የሆኑ ሌሎች ሰነዶች

በHS-2022 ቨርዥን የሀርሞናይዝድ ሲስተም ላይ የተመሰረተ የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ማሻሻያ ቁጥር 9 (ገ-ሚ).pdf

Info Download (55.6 MB)
0 Comments