በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
183-2016 የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ጽፈት ቤት አሰራርን ለመወሰን የወጣ ማሻሻያ መመሪያ.pdf
1 Month Ago
180-2015 የታክስ ክሊራንስ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
179-2015 የታክስ ክፍያ ጊዜ ማራዘሚያ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
አዲሱ/ የተሻሻለው የሒሳብ መዝገብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 176.2014.pdf
2 Years Ago
172-2013 የስፖርት ውርርድ ሎተሪ ፈቃድ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
171-2013 የታክስ ቅሬታ ጽ-ቤትን አሰራር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ፤.pdf
2 Years Ago
የመ.ቁ 137 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
137-2010 የታክስ አስተዳደር ቅጣት አነሳስ መ..pdf
2 Years Ago
152-2011 የሂሳብ መዝገብ አያያዝ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
149-2011 የታክስ ደረሰኝ አጠቃቀም እና አስተዳደር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
147-2011 የታክስ ክሊራንስ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
146-2011 የንግድ ስራ ከተቋረጠ በኋላ በተገኘ ገቢ ላይ ግብር ስለሚከፈልበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
145-2011 ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የንግድ ትርፍ ግብር ቀንሰው እንዲያስቀሩ ሃላፊት የተሰጣቸው ግለሰብ ታክስ ከፋዮችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
144-2011 ታክስ ከፋዩ የሚያቀርበውን የራስ ታክስ ስሌት እንዲሻሻል ስለሚፈቀድበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
143-2011ከንግድ አሰራር ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ለውጦችን ስለማሳወቅ የወጣ መመሪያ ቁ. 143-2011.pdf
2 Years Ago
142-2011 የታክስ ክፍያ ግዜ ማራዘሚያ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
138 - ታክስ በግምት ስለሚወሰንበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
125-2009 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
123-2009 የቀን ገቢ ግምት መረጃ ማሰባሰቢያ እና ማስፈፀሚያ መመሪ ቁ..pdf
2 Years Ago
43-2007 በማስተላላፊያ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}