በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
941-2015 ለኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ስለሚሰጥ ማበረታቻ አፈፃፀም የወጣ መመሪያ.pdf
1 Month Ago
65-2012 የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ላይ ያደረሰውን ጫና ለመቀነስ የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
52-2010 በኤክስፖርት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ከውጪ አገር ቀጥረው የሚያመጧቸው የውጪ አገር ባለሞያዎች ከገቢ ግብር ነፃ ማድረጊያ.pdf
2 Years Ago
የመመሪያ ቁጥር 8 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
የ69-2013 ማሻሻያ(ገንዘብ ሚኒስቴር).PDF
2 Years Ago
69-2013 -ንብረታቸው ለወደመባቸው ድጋፍ ስለሚደረግበት ሁኔታ(በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ምክንያት).PDF
2 Years Ago
64-2012 የኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ የታክስ ዕዳ ምህረት መመሪያ (ገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
09-2011 የአስተዳደራዊ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
8-2011 የካፒታል ሀብቶችን በማስተላለፍ በሚገኝ ጥቅም ላይ ስለሚከፈል ግብር አፈፃፀም(ገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
7-2011 ባልተከፋፈለ ትርፍ ላይ ስለተጣለው ግብር አፈፃፀም የወጣ መመሪያ)የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
6-2011 – የታክስ ከፋዩን ሃብት ስለመያዝና ስለመሸጥ የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
5-2011 – ስለ ተቀናሽ ወጪዎች የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
4-2011 – የታክስ ወኪልት ፈቃድ አሰጣጥን ለመወሰን የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
3-2011 – የታክስ ከፋይ ምዝገባ እና ሥረዛ የአፈፃፀም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
2-2011 - የቅድመ ግብር ክፍያ ሥርዓት አፈፃፀም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
1-2011 - ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈፃጸም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}