በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
MoF - የመመሪያ ቁጥር 27-2002 ማሻሻያ (በገዢው ተይዞ ስለሚከፈል ተ.ዕ.ታ አፈፃፀም ወጥቶ የነበረውን መመሪያ).pdf
2 Years Ago
Mof - 27-2002 በገዢው ተይዞ ስለሚከፈል VAT አፈፃጸም - reverse taxation.pdf
2 Years Ago
148-2011 የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሽ ስለሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
60-2012 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ አፈፃፀም የወጣ መመሪያ ..pdf
2 Years Ago
25 2001 ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ.pdf
2 Years Ago
24 2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ ስረዛ.pdf
2 Years Ago
21-1997 ስለተጨማሪ እሴት ታክስ አፈፃፀም የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
2 1996 ስለ VAT አፈፃፀም የወጣ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}