በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

144-2011 ታክስ ከፋዩ የሚያቀርበውን የራስ ታክስ ስሌት እንዲሻሻል ስለሚፈቀድበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf

Info Download (1.4 MB)
0 Comments