በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

60-2012 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ አፈፃፀም የወጣ መመሪያ ..pdf

Info Download (2.2 MB)
0 Comments