በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Folders
MoF Directives
1 Year Ago
Archived Directives
1 Year Ago
Documents
942-2015 ለልማት ፕሮጀክቶች እንዲውሉ ከቀረጥ ነፃ ወደ አገር የሚገቡ ተሸከርካሪዎችን ዓይነትና ብዛት ለመወሰን የወጣ መመሪያ (MoF).pdf
1 Year Ago
/በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ መያዝ የሚቻለውን የብር እና የውጭ ምንዛሪ ገደብን በተመለከተ የወጣ መመርያ NO.FXD 81/2022--------------fxd_81_22_limmites_on_Birr_and_foreign_exhange_holding_in_the_territory.pdf
1 Year Ago
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከሀገር የሚወጡ እቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923/2014
1 Year Ago
5 2007 duty free privilage for turist service.pdf
2 Years Ago
4-2005 የተሽከርካሪ ቀረጥ ነፃ መብት የተሻሻለ.pdf
2 Years Ago
35.2005 foreign trade.pdf
2 Years Ago
103-2007 የ86-2005 ወጪ ነግድ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
96 2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር.pdf
2 Years Ago
88 2006 የ66-2004 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
86 2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት.pdf
2 Years Ago
79 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት.pdf
2 Years Ago
78 2004 የህገወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝ ለማሻሻል.pdf
2 Years Ago
73 2004 የኤሌክትሮኒክስ የጭነት መቆጣጠሪያ አጠቃቀም.pdf
2 Years Ago
74 2004 የ73-2004 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
70.2004 Englishe ከስተምስ ቫሉዌሽን.pdf
2 Years Ago
66.2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
2 Years Ago
57.2003 የአገልግሎት ግዚያቸው ያለፈባቸው አወጋገድ.pdf
2 Years Ago
52 2003 ከቀረጥ ነጻ የገቡ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጉዳት.pdf
2 Years Ago
52-2003 ማሻሻያው.pdf
2 Years Ago
47.2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
31.2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
2 Years Ago
23.1997 እና ማሻሻያ 28.1998 መመሪያ ቁ. የሽልማት ዕቃዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
7-1996 በልዩ መብት የግል መገልገያ ዕቃ ስለሚገባበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
5.2007 መመሪያ ቁ. የጠረፍ ንግድ በንግድ ሚኒስቶር የወጣ.pdf
2 Years Ago
004-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
2 Years Ago
3.1996 መመሪያ ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት.pdf
2 Years Ago
118-2008 የጉምሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም.pdf
2 Years Ago
112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
169-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤትን አሰራር ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
167-2012 የጉምሩክ ዕቃ አወጋገድ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
166-2012 - ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
164 - 2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
160 2012.pdf
2 Years Ago
160 - 2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
159 - 2011 -የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የሚፈጸምበትን ዕቃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
158-2011 - የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
158-2011 መሸጋገሪያ ድንጋጌ.pdf
2 Years Ago
157-2011 - ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነ-ስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
156-2011 - በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
154-2011 - የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
155-2011 - የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
2 Years Ago
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ አጠቃቀም ዝርዝርመመሪያ.pdf
2 Years Ago
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}