በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
5-1996 - አስተዳደራዊ መቀጫ ስለማንሳት Copy.pdf
2 Years Ago
11 2001 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር አሰጣጥና አፈጻጸም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
19.2001 ክሊራንስ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
21 2001 የገቢ ግብር ነጻ መብቶች አፈጻጸም.pdf
2 Years Ago
30 2001 የግብርና ታክስ የክፍያ ግዜ ስምምነት.pdf
2 Years Ago
34-2001 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ.pdf
2 Years Ago
55 2003 የታክስ ግዴታን ስለመወጣት የሚሰጡ ክሊራንስ.pdf
2 Years Ago
91 2006 የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
2 Years Ago
102 2007 የገቢ ግብር ነጻ መብቶች መመሪያ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
110-2008 የደረሰኝ ህትመት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አጠቃቀም፣ አወጋገድና ቁጥጥር.pdf
2 Years Ago
113-2008 አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ የአሰራር መመሪያ ቁ.91.2006 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
115-2008 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት መመሪያ ቁጥር.pdf
2 Years Ago
127-2009 ላይ የተደረገ ማስተካከያ .pdf
2 Years Ago
127-2009 የታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ የስራ ክፍል ለማቋቋም የወጣ .pdf
2 Years Ago
128-2009 ለታክስ ክሊራንስ ጥያቄ በቅድሚያ ኦዲት መደረግ ያለባቸውና የሌለባቸውን ግ.ከፋዮች ለመወሰን የ.pdf
2 Years Ago
128-2009ን ለማስፈፀም የተዘጋጀ ጋይድ ላይን.pdf
2 Years Ago
139 - የታክስ ኪሊራንስ የምስርክር ወረቀት አሰጣጥ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
165-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤት አደረጃጀትና አሰራር ለመወሰን የወጣ መመሪያ (2).pdf
2 Years Ago
26 -2001 cost sharing.pdf
2 Years Ago
የሀኪሞች የኮስት ሞዴል_ወጪ መጋራት_ ስሌት መመሪያ - በትምህርት ሚኒስቴር የወጣ.pdf
2 Years Ago
የታክስ ዉሳኔ ቅሬታ አጣሪ የሥራ ክፍልን ለማቋቋምና አሰርሩን ለመወሰን የወጣ መመሪያ(directive).pdf
2 Years Ago
የተገልጋዮች ቅሬታ ማስተናገጃ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
በታክስ ክሊራንስ ጥያቄ በቅድሚያ ኦዲት መደረግ ያለባቸዉና የሌለባቸዉ ግብር ከፋዮችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
29 2001 ግብርና ታክስን በግምት ስለመወሰን.pdf
2 Years Ago
35 2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
45 2002 የአቤቱታ አጣሪ ቡደን ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
2 Years Ago
49 2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት.pdf
2 Years Ago
95 2006-የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋምያና አሰራር ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
ግዴታቸውን በአገልግሎት የተወጡ የሚስተናገዱበት የቅ.ፅ.ቤቶች ድልድል-የውጭ መጋራት አፈፃጸም ዝርዝር ማብራሪያ.pdf
2 Years Ago
የወጪ መጋራት ግዴታቸውን ለተወጡ ክሊራንስ አሰጣጥን በተመለከተ የወጣ ሰርኩላር.pdf
2 Years Ago
Proc No. 351-2003 Higher Education.pdf
2 Years Ago
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}