በተለያየ ጊዜ የወጡ የሀገር ዉስጥ ታክስ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
የታክስ ዉሳኔ ቅሬታ አጣሪ የሥራ ክፍልን ለማቋቋምና አሰርሩን ለመወሰን የወጣ መመሪያ(directive).pdf
1 Year Ago
የተገልጋዮች ቅሬታ ማስተናገጃ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
በታክስ ክሊራንስ ጥያቄ በቅድሚያ ኦዲት መደረግ ያለባቸዉና የሌለባቸዉ ግብር ከፋዮችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
29 2001 ግብርና ታክስን በግምት ስለመወሰን.pdf
1 Year Ago
35 2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
45 2002 የአቤቱታ አጣሪ ቡደን ማቋቋሚያና አሰራር.pdf
1 Year Ago
49 2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት.pdf
1 Year Ago
95 2006-የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋምያና አሰራር ማሻሻያ.pdf
1 Year Ago
ግዴታቸውን በአገልግሎት የተወጡ የሚስተናገዱበት የቅ.ፅ.ቤቶች ድልድል-የውጭ መጋራት አፈፃጸም ዝርዝር ማብራሪያ.pdf
1 Year Ago
የወጪ መጋራት ግዴታቸውን ለተወጡ ክሊራንስ አሰጣጥን በተመለከተ የወጣ ሰርኩላር.pdf
1 Year Ago
Proc No. 351-2003 Higher Education.pdf
1 Year Ago
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}