በተለያየ ጊዜ የወጡ የጉምሩክ መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
158-2011 መሸጋገሪያ ድንጋጌ.pdf
2 Years Ago
157-2011 - ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነ-ስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
156-2011 - በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
154-2011 - የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
155-2011 - የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
2 Years Ago
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ አጠቃቀም ዝርዝርመመሪያ.pdf
2 Years Ago
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
107-2007 -የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
3 Years Ago
41, 2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርአት ስለሚፈጽሙ.pdf
3 Years Ago
37.2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት.pdf
3 Years Ago
36 2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
3 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}